Jak leczę

– Terapia Manualna
– Energizacja Tkanek Miękkich
– PNF
– Terapia Punktów Spustowych i Powięzi
– Masaż Klasyczny i Sportowy
– Masaż Funkcjonalny
– Masaż Limfatyczny
– Masaż Relaksacyjny